سفارش تبلیغ
صبا
 

??امروز با وجود نعمت انتخابات های مختلف در نظام جمهوری اسلامی و شرکت تک تک مردم در رأی گیریهای کشوری، مبارزه برای دموکراسی کوروش پرستان گوش فلک را کر کرده، اما کوروشی که فرزند شاه قبلی بوده و شاه بعدازخودش هم پسرش بوده و شایسته سالاری و دموکراسی  را درحد کشک و هویج تنزل داده شایسته ی پرستش است و سجده??

 

 

??امروز کمک به فلسطین و یمن و سایرمظلومین مسلمان بدون چشمداشت خاک آنها چراغیست که فقط به خانه رواست و به مسجد حرام، اما ثروت ملی و نیروی انسانی که کوروش صرف فتح و آزادسازی بابل و یهودیان آنجا کرده مایه ی صلح و آرامش و بزرگی...

 

 

??امروز برای عدم بازپس گیری گنجینه باستانی به تاراج رفته توسط فرانسه و آمریکا در زمان رضاخان، حکومت موردسؤال است! اما هجوم و تخریب آثارملی چون هگمتانه توسط کوروش برای به قدرت رسیدن اصلا ارزش بازگو هم ندارد??

 

??امروز تقدیس و تبرک جویی از بقاع متبرکه ی امامزادگانی که بخاطر تقدس و پاکی و ظلم ستیزیشان موردتوجه مردم از قدیم تاکنون قرارگرفته جهل و خرافه و شایسته تمسخر است اما پرستش و سجده به یک شاه موروثی آن هم درمحلی که مقبره بودنش سندتاریخی ندارد نمادتمدن و روشنفکری??

 

??امروز ساخت مساجد که بیشترین اعتبارشان مردمیست و شاید بودجه دولتی هم به داد بخشی از کاربرسد، کاری عبث محسوب میشود اما بازسازی پرستشگاه اورشلیم برای یهودیان در کنعان به دستور کوروش نشانه ی بزرگمردی و مایه افتخار?

 

??اامروز حمایت از مردم کورد درمقابل خط دهی های اسرائیل(نمک نشناسِ لطف کوروش ایرانی) برای تجزیه کردستان و اعتراض به بی کفایتی محمدرضاشاه در شوهردادن بحرین به دامادهای قلدر از ترس ، نشانه ی طمع و زورگویی است ، اما هجوم کوروش به ملتهای اطراف ایران و چپاول و فتحشان نماد روشنفکری است??

 

??عزیزِ هموطن...ما به روحیه ی شجاعت و احترام به عقاید و مقدسات دینی ایرانیان باستان از جمله کوروش در دورانی که هنوز جهان از فروغ راهنماییهای اسلام عزیز برای پیداکردن راه کمال و سعادت بی بهره بود افتخارمیکنیم و می نازیم اما دلیلی برای سرپوش گذاری بر خطاهای بزرگ کوروش و زورگوییهای شاهانه اش و غم انگیزتر تقدیس غلوآمیر و پرستش ناآگاهانه و مضحک برای او وجود ندارد.


نوشته شده در پنج شنبه 96/10/21ساعت 12:47 صبح توسط منتظرالقائم نظرات ( ) |


Design By : Pichak