سفارش تبلیغ
صبا
فیلترینگ صوری تلگرام چه فایده ای داشته است؟

چگونه و چرا آمار حاکیست 58درصد اعضای تلگرام همچنان مشغول فعالیتند! و چطور اعضای کانالهای جدیدآمدنیوز به بیش از یک میلیون افزایش یافته؟!

فیلترینگ تلگرام

ما خواهان دفع زمینه های آشوب با راه اندازی اینترنت ملی و نظارت قوی هستیم نه فیلترینگ صوری و مصنوعی که قلع و قمع رسانه های انقلاب و قشرانقلابیست!


نوشته شده در جمعه 96/10/15ساعت 10:26 عصر توسط منتظرالقائم نظرات ( ) |


Design By : Pichak